Akademia Młodego Wojownika

Kung Fu to nie tylko sport – poznaj inne walory trenowania chińskich sztuk walki:

Kung fu jako element edukacji – tworzymy przyjazne środowisko nie tylko do zabawy ale i do nauki. Stawiamy wymagania, zadania do zrealizowania, uczymy konsekwentnego dążenia do celu, odpowiedzialności za swoje zachowanie. Stawiamy też nacisk na rozwijanie zdolności umysłowych, które pomogą im w nauce w szkole. Chcemy dzieciom ułatwić start w szkole gdzie także spotkają się z systemem oceniania oraz wymaganiami stawianymi przez nauczycieli.

Poczucie własnej wartości i pewność siebie – świadomość własnego ciała pomaga poznać swoje możliwości. Nie tylko pomagamy dzieciom pokonywać swoje słabości fizyczne, ale także chcemy by zyskały pewność siebie w każdej dziedzinie życia.

Nauka dyscypliny – nasz program ma na celu nauczyć dzieci – młodych adeptów kung fu dyscypliny. Jest to najważniejszy element wszystkich sztuk walki. Nasi instruktorzy prowadzą zajęcia z pasją, mimo to jasno określają zasady postępowania na zajęciach względem instruktorów oraz kolegów i koleżanek. Chcemy aby dziecko wchodząc w świat różnych grup społecznych nauczyło się szacunku do siebie i innych, koleżeństwa, współdziałania oraz pomocy innym.

System stopni – to klucz budujący hierarchię w grupie oraz w klubie. Szarfa stanowi symbol włożonego wysiłku, a także zaangażowania w naukę i nabywania nowych umiejętności kung fu. Uzyskanie danego stopnia na egzaminie to nie tylko nagroda, to przywilej i obowiązki.

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym – dzięki zajęciom kung fu dziecko znajduje ujście swojej energii. Uczymy, że zachowania agresywne nie są społecznie akceptowane. A koleżeństwo i umiejętność współpracy w grupie są wysoko cenione w każdej dziedzinie życia.

Samoobrona – nauka praktyczna umiejętność zastosowania prostych technik obrony. Każde dziecko powinno wiedzieć jak unikać sytuacji niebezpiecznych. A odpowiednia postawa uchroni go przed przemocą fizyczna lub psychiczną. Kung fu to nauka samoobrony, nie służy do ataku. Chcemy wzbudzić w dziecku pewność siebie i umiejętność prawidłowego oceniania sytuacji, by nie ulegało przemocy skierowanej przeciw niemu.

Kung fu to doskonałe narzędzie w doskonaleniu siebie – dotyczy nie tylko ciała ale i psychiki. Zajęcia prowadzone w unikalny sposób, o wysokiej wartości wychowawczej.

Kung Fu to także przyjaźń i dzielenie się pasją z innymi

Istotą treningów sztuk walki jest także umiejętność tworzenia więzi między uczestnikami zajęć. Samo przebywanie ze sobą, uczestniczenie w treningach to nie wszystko. Regularnie prowadzenie zajęć stwarza warunki do integracji rówieśników z różnych środowisk lokalnych. Podczas treningu nie jest ważne pochodzenie czy status majątkowy. Ważny jest wspólnie włożony wysiłek, i wspólnie osiągnięty cel doskonalenia. Dla uczestników treningów, tego typu aktywność fizyczna to stworzenie własnej przestrzeni w gronie osób podzielających tę samą pasję.

Mini-artykuł nr 1: 30.09.2016

System stopni w kung fu – na czym polega?

Egzaminy na wyższe stopnie uczniowskie to klucz budujący hierarchię w grupie współćwiczących w szkole sztuk walki. Zawsze były oraz będą w szkołach stylów tradycyjnych, dla których hierarchia stanowi trzon społeczności adeptów.

Szarfa/pas stanowi symbol oraz wyznacznik włożonego wysiłku, a także zaangażowania w naukę i nabywania nowych umiejętności kung fu. Dzięki nim każdy zna swoje miejsce w społeczności i budują się relacje między mistrz-uczeń oraz uczeń-uczeń. Idea ta ma silne związki z filozofią konfucjańską, która od wieków oddziaływała na społeczeństwo chińskie w każdej dziedzinie życia. Uzyskanie danego stopnia na egzaminie to nie tylko nagroda, to przywilej i obowiązki. Dlatego też oprócz umiejętności fizycznych, technicznych brane są pod uwagę nastawienie ucznia, zaangażowanie oraz reprezentowana postawa moralna.

Egzaminy na wyższe stopnie uczniowskie to także ważne święto w życiu szkoły. To moment kiedy wszyscy się spotykają, więc wieź między ćwiczącymi staje się jeszcze silniejsza. Każdy znajdujący się w tej społeczności szkoły sztuk walki na pewno może liczyć na zrozumienie w realizowaniu pasji, wsparcie w trudnych momentach, doping przy wyzwaniach oraz pomoc w razie zaistniałej potrzeby.

Egzaminów nie można traktować jako wyścig osiąganych umiejętności. Zdanie na dany stopień powinno raczej być potwierdzenie dla ćwiczącego ile drogi w trenowaniu sztuk walki przeszedł, i ile tej drogi jeszcze zostało.

Mini-artykuł nr 2: 31.10.2016

Czy kung fu może stać się pasją dla Twojego dziecka?

Twoje dziecko szuka pasji/hobby? Chcesz podsunąć mu pomysł na siebie? Nie chcesz, by godzinami siedziało przed komputerem lub tabletem? Zaproponuj mu, by spróbowało swych sił w trenowaniu sztuk walki.
Akademia Młodego Wojownika to idealna propozycja, która może okazać się strzałem w dziesiątkę i zainspiruje Twoje dziecko do aktywności w czasie wolnym.
Po pierwsze, trenowanie kung fu to ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływające na harmonijny rozwój młodego organizmu. To także nauka podstawowych elementów samoobrony, które wzmocnią także charakter oraz pewność siebie. Udział w treningach to obcowanie z rówieśnikami podzielającymi takie samo zainteresowanie. To także szukanie inspiracji wśród starszych kolegów/koleżanek, które dzięki swojej wytrwałości i zaangażowaniu osiągnęli sukces w swojej dziedzinie.
Po drugie, kung fu to także edukacja kulturowa, poznanie odmiennej kultury, która ma wiele do zaoferowania. Poznanie podstaw języka chińskiego, kaligrafii chińskiej, tradycyjnego tańca lwa, sprawia, że ten sport wyróżnia się od innych.
Nie zapominajmy również o walorach wychowawczych płynących z uprawiania tradycyjnego stylu kung fu. Sala treningowa staje się miejscem, gdzie młody adept uczy się także dyscypliny, szacunku i poszanowania innych. Poznaje swoje możliwość i uczy się pomagać słabszym.
Można jeszcze długo wyliczać zalety trenowania sztuk walki. Ale najłatwiej jest je połączyć je w całość stwierdzeniem: dążenie do doskonałości wzmocni nie tylko ciało ale również umysł i charakter Małego Wojownika.

Mini-artykuł nr 3: 24.10.2016

Kiedy nasze dzieci tracą wiarę w siebie…

Każde dziecko, wchodząc w nowe środowisko (czy to szkoła, przedszkole, zajęcia dodatkowe) musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Nie zawsze są one mobilizujące, wręcz przeciwnie mogą okazać się przytłaczające. Kiedy widzimy pierwsze oznaki, że nasze dziecko nie radzi sobie z niepowodzeniami (bo przecież nie zawsze wszystko wychodzi od razu), warto zastanowić się, w jaki sposób wesprzeć je, by nauczyło się wierzyć w swoje możliwości i umiało zawalczyć o swoje marzenia.
Jako pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, możemy polecić z ręka na sercu trenowanie dalekowschodnich sztuk walki jako sposób na walkę z nieśmiałością i niską samooceną dzieci.
Trenowanie kung fu wyrabia mocny charakter podparty wysoką samooceną oraz poczuciem autonomii osobistej. Pokonywaniu własnych słabości towarzyszy odczucie sprawczości, mocy i siły we wszelkich działaniach. Coś co dziecku wydawało się niemożliwe kiedyś, teraz nie stanowi dla niego problemu, chętnie podejmuje wyzwania by sprawdzić się w nowych sytuacjach. Nawet jeśli nie uda mu się na dzień dzisiejszy pokonać przeszkody, wie, że przyszłości uda mu się dokonać tego co dziś sprawiało mu trudność. Świadomość celów działania u dzieci odznacza się planowaniem środków do ich realizacji. Jest to bardzo ważna umiejętność bez której, zazwyczaj rezygnując z marzeń porzucają zadania.
Każdy wie, że uczestnictwo w zajęciach sportowych od najmłodszych lat ma korzystny wpływ nie tylko na rozwój fizyczny ale także na rozwój emocjonalny dzieci.

Mini-artykuł nr 4: 17.09.2016