Akademia Młodego Wojownika

DLACZEGO SZTUKI WALKI?

 

Specjalnie opracowany program szkolenia jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci, tak, że w bezpieczny sposób dba o harmonijny rozwój młodego organizmu.  Zajęcia obejmują różnorodne formy aktywności które mają na celu usprawnienie wydolności oddechowej oraz układu krążenia, wzmocnienie układu kostnego, korygowanie wad postawy. Dzieci zyskują lepszą sprawność ruchową. Ćwiczenia gibkościowe poprawiają elastyczność ciała. Ruchy dzieci stają się zręczne i bardziej skoordynowane. Proponowane ćwiczenia widocznie poprawiają pamięć i koncentracje, przy ich pomocy dzieci potrafią wykonywać coraz bardziej złożone zadania. Ćwiczenia usuwają także stres i napięcie. W toku zajęć kształtują się pozytywne cechy charakteru takie jak: koleżeństwo, szacunek dla starszych, uczynność, samodyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu oraz odporność na stres. Ćwiczenia mają taką formę, że dziecko w ciekawy i bezpieczny sposób poznaje elementy samoobrony, a także spotyka się z odmienną kulturą. Uczestnictwo w zajęciach sportowych od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii. Te zajęci są zaproszeniem dziecka do świata tradycji i sportu, które może przerodzić się w prawdziwą pasję.

_MG_7228

Trenowanie dalekowschodnich sztuk walki wyrabia mocny charakter podparty wysoką samooceną oraz poczuciem autonomii osobistej. Pokonywaniu własnych słabości towarzyszy odczucie sprawczości, mocy i siły we wszelkich działaniach. Coś co dziecku wydawało się niemożliwe kiedyś, teraz nie stanowi dla niego problemu, chętnie podejmuje wyzwania by sprawdzić się w nowych sytuacjach. Nawet jeśli nie uda mu się na dzień dzisiejszy pokonać przeszkody, wie, że przyszłości uda mu się dokonać tego co dziś sprawiało mu trudność. Świadomość celów działania u dzieci odznacza się planowaniem środków do ich realizacji. Jest to bardzo ważna umiejętność bez której, zazwyczaj rezygnując z marzeń porzucają zadania. Dzieci podczas zajęć kung fu mają możliwość swobodnego wyrażania swoich emocji, poprzez ruch fizyczny wyładowują swoją energię w pozytywny sposób, działając, czują się spełnione. Uwalniają się od stresów i napięcia. Stają się bardziej spontaniczne. Dzieci nieśmiałe nabierają odwagi i zaczynają normalnie funkcjonować wśród rówieśników. Uprawianie sztuk walki rozwija u dzieci pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Zazwyczaj adepci sztuk walki nie ulegają przemocy, a w razie potrzeby potrafią stanąć w obronie słabszych, którzy tej przemocy doświadczają. Wynika to nie tylko z poczucia własnej wartości, ale także z przyswojenia sobie  wartości i norm kodeksu adeptów ćwiczących kung fu. Dodatkowo przebywając w gronie rówieśników, dzieci uczą się budować kontakty interpersonalne oraz poznają  rozmaite zachowania społeczne. Bowiem umiejętność współpracy w grupie to jedna z podstawowych form pracy w tej dziedzinie.

_MG_7187

Życie dziecka staje się bogatsze również ze względu na nawiązywanie licznych więzi emocjonalnych z rówieśnikami i nauczycielem. Na początku emocje mają charakter impulsywny, są afektami, dopiero stopniowo pod wpływem doświadczeń społecznych dziecka, pojawiają się umiejętności kierowania przeżyciami (np. hamowanie nadmiernych reakcji emocjonalnych). Pojawia się też i rośnie świadomość odpowiedzialności za negatywne skutki działania. Zaczynają przeważać emocje i uczucia kontrolowane. Dziecko przejawia reakcje emocjonalne, mających istotne znaczenie dla realizacji potrzeb i dążeń. W początkowym okresie są to jedynie potrzeby i dążenia osobiste, ale wraz z rozwojem kontaktów rówieśniczych nabierają one charakteru pozaosobistego. Późniejszy okres dzieciństwa to już większa dojrzałość emocjonalna. Oznacza to, że następuje wówczas przejście od bezradności do niezależności i samowystarczalności. Dziecko uczy się kontrolować swoje reakcje emocjonalne takie jak lęk, gniew, złość, zazdrość w celu zadowolenia najbliższych. Liczy się w coraz większym stopniu także z opinią swoich rówieśników. W miarę rozwoju procesów poznawczych dziecko uczy się także samodzielnie oceniać szkodliwość pewnych zachowania.  Aktywność i ruchliwość należą do charakterystycznych cech dziecka w tym okresie. Jeśli stwarza mu się warunki i prawidłowo organizuje tę aktywność  to zjawia się u dziecka pozytywny nastrój inaczej mówiąc dobre samopoczucie, dzięki czemu zachowanie się dziecka jest zrównoważone. Natomiast w wypadkach, kiedy otoczenie usiłuje wszelkimi sposobami zahamować wzbierającą aktywność dziecka, zaczynają zachodzić niekorzystne zmiany w samopoczuciu dziecka. Zachowanie trudne do zaakceptowania przez innych, staje się powodem niezadowolenia dziecka z samego siebie i jest źródłem jego negatywnych stanów uczuciowych prowadzących do agresji, nadpobudliwości, lub nadmiernej nieśmiałości czy wycofania.

 _MG_7475

Istotą treningów sztuk walki jest także umiejętność tworzenia więzi między uczestnikami zajęć. Samo przebywanie ze sobą, uczestniczenie w treningach to nie wszystko. Regularnie prowadzenie zajęć stwarza warunki do integracji rówieśników z różnych środowisk lokalnych. Podczas treningu nie jest ważne pochodzenie czy status majątkowy. Ważny jest wspólnie włożony wysiłek, i wspólnie osiągnięty cel doskonalenia. Dla uczestników treningów, tego typu aktywność fizyczna to stworzenie własnej przestrzeni w gronie osób podzielających tę samą pasję.

 

KUNG FU DLA DZIECI 6-12 LAT

Dlaczego warto zapisać dziecko na kung fu?

Kung fu to sport, zdrowie, zabawa, wychowanie

Chcemy aby w procesie uczenia się, każde dziecko mogło rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Znalazło drogę realizacji swoich potrzeb i marzeń. Indywidualne podejście, opieka instruktorów i dostosowanie wymagań do jego możliwości – na tym opiera się program kung fu. Każde dziecko jest dla nas ważne i zasługuje na szczególna uwagę.

Kung fu jako sport

Uczestnictwo w zajęciach sportowych już od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii.

Specjalnie opracowany program szkolenia jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci, bezpieczny, dbający o harmonijny rozwój młodego organizmu. Zajęcia obejmują różnorodne formy aktywności które:
– usprawniają wydolność oddechową,
– dzieci zyskują lepszą sprawność ruchową
– ćwiczenia gibkościowe poprawiają elastyczność ciała,
– korygują wady postawy,
– poprawiają zręczność i koordynację,
– poprawiają koncentrację i pamięć,
– usuwają stres i napięcie,
– kształtują pozytywne cechy charakteru: koleżeństwo, poszanowanie starszych, dyscyplina, wytrwałość, odporność na stres,
– w ciekawy i bezpieczny sposób dzieci poznają elementy samoobrony.

Kung fu jako element edukacji – tworzymy przyjazne środowisko nie tylko do zabawy ale i do nauki. Stawiamy wymagania, zadania do zrealizowania, uczymy konsekwentnego dążenia do celu, odpowiedzialności za swoje zachowanie. Stawiamy też nacisk na rozwijanie zdolności umysłowych, które pomogą im w nauce w szkole. Chcemy dzieciom ułatwić start w szkole gdzie także spotkają się z systemem oceniania oraz wymaganiami stawianymi przez nauczycieli.

Poczucie własnej wartości i pewność siebie – świadomość własnego ciała pomaga poznać swoje możliwości. Nie tylko pomagamy dzieciom pokonywać swoje słabości fizyczne, ale także chcemy by zyskały pewność siebie w każdej dziedzinie życia.

_MG_7283

Nauka dyscypliny – nasz program ma na celu nauczyć dzieci – młodych adeptów kung fu dyscypliny. Jest to najważniejszy element wszystkich sztuk walki. Nasi instruktorzy prowadzą zajęcia z pasją, mimo to jasno określają zasady postępowania na zajęciach względem instruktorów oraz kolegów i koleżanek. Chcemy aby dziecko wchodząc w świat różnych grup społecznych nauczyło się szacunku do siebie i innych, koleżeństwa, współdziałania oraz pomocy innym.

System stopni – to klucz budujący hierarchię w grupie oraz w klubie. Szarfa stanowi symbol włożonego wysiłku, a także zaangażowania w naukę i nabywania nowych umiejętności kung fu. Uzyskanie danego stopnia na egzaminie to nie tylko nagroda, to przywilej i obowiązki.

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym – dzięki zajęciom kung fu dziecko znajduje ujście swojej energii. Uczymy, że zachowania agresywne nie są społecznie akceptowane. A koleżeństwo i umiejętność współpracy w grupie są wysoko cenione w każdej dziedzinie życia.

Samoobrona – nauka praktyczna umiejętność zastosowania prostych technik obrony. Każde dziecko powinno wiedzieć jak unikać sytuacji niebezpiecznych. A odpowiednia postawa uchroni go przed przemocą fizyczna lub psychiczną. Kung fu to nauka samoobrony, nie służy do ataku. Chcemy wzbudzić w dziecku pewność siebie i umiejętność prawidłowego oceniania sytuacji, by nie ulegało przemocy skierowanej przeciw niemu.

_MG_7403

Kung fu to doskonałe narzędzie w doskonaleniu siebie – dotyczy nie tylko ciała ale i psychiki. Zajęcia prowadzone w unikalny sposób, o wysokiej wartości wychowawczej.

KUNG FU DLA DZIECI 9-14LAT

Uczestnictwo w zajęciach sportowych w okresie wzrostu każdego nastolatka ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny. Daje im możliwość lepszego poznania własnych możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii. Zajęcia kung fu Choy Lee Fut to idealna propozycja dla młodzieży, wspomagająca rozwój nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. To także forma wpajająca nawyki aktywnego, zdrowego trybu życia.

Akademii Młodego Wojownika obejmująca stałe zajęcia tradycyjnego kung fu , specjalistyczne treningi walk Qingda, oraz zajęcia samoobrony dla młodzieży. Gwarantujemy profesjonalną opiekę wykwalifikowanych instruktorów. Nasi adepci to także utytułowani zawodnicy zdobywający medale na zawodach krajowych i zagranicznych. Organizujemy także imprezy tematyczne wprowadzające w świat kultury Chin, szkolenia, pokazy, warsztaty.

Nasza metodyka nauczania ma na celu przekazywanie wiedzy w sposób całościowy i systematyczny. Podtrzymujemy tradycję poprzez hierarchiczny system stopni, naukę etyki wojownika wude. Szkolenie jest dostosowane do wieku, stopnia zaawansowania i sprawności fizycznej ćwiczących.

Trenowanie Kung Fu pomaga:
– Opanować skuteczną samoobronę oraz poznać system realnej walki
– Poprawić sprawność oraz kondycję fizyczną
– Poprawić pamięć oraz koordynację ruchową
– Poznać formy (taolu) ręczne i z tradycyjną chińską bronią (szabla, miecz, kij)

Kung Fu wzmacnia poczucie własnej wartości i pewność siebie. Nie tylko pomagamy nastolatkowi pokonywać swoje słabości fizyczne, ale także chcemy by zyskały pewność siebie w każdej dziedzinie życia. Uczymy dyscypliny, dzięki której łatwiejsze staje się osiąganie wyznaczonych celów.

 

SAMOOBRONA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach Akademii Młodego Wojownika zapraszamy na zajęcia samoobrony dla wszystkich dzieci oraz młodzieży w wieku od 7 -15 lat niezależnie od posiadanego stopnia. Udział mogą brać także dzieci początkujące. Treningi samoobrony ukierunkowane są na naukę prostych a skutecznych technik. Zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny, metodyczny, pod pełną kontrolą. W programie nauczania są także rzuty, podcięcia i chwyty.