Kung Fu dla dzieci 6-12 lat

AMW_kung fu choy lee fut dla dzieci

AMW_kung fu choy lee fut dla dzieci

Dlaczego warto zapisać dziecko na kung fu?

Kung fu to sport, zdrowie, zabawa, wychowanie

Chcemy aby w procesie uczenia się, każde dziecko mogło rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Znalazło drogę realizacji swoich potrzeb i marzeń. Indywidualne podejście, opieka instruktorów i dostosowanie wymagań do jego możliwości – na tym opiera się program kung fu. Każde dziecko jest dla nas ważne i zasługuje na szczególna uwagę.

Kung fu jako sport

Uczestnictwo w zajęciach sportowych już od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii.

Specjalnie opracowany program szkolenia jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci, bezpieczny, dbający o harmonijny rozwój młodego organizmu. Zajęcia obejmują różnorodne formy aktywności które:
– usprawniają wydolność oddechową,
– dzieci zyskują lepszą sprawność ruchową
– ćwiczenia gibkościowe poprawiają elastyczność ciała,
– korygują wady postawy,
– poprawiają zręczność i koordynację,
– poprawiają koncentrację i pamięć,
– usuwają stres i napięcie,
– kształtują pozytywne cechy charakteru: koleżeństwo, poszanowanie starszych, dyscyplina, wytrwałość, odporność na stres,
– w ciekawy i bezpieczny sposób dzieci poznają elementy samoobrony.

Kung fu jako element edukacji – tworzymy przyjazne środowisko nie tylko do zabawy ale i do nauki. Stawiamy wymagania, zadania do zrealizowania, uczymy konsekwentnego dążenia do celu, odpowiedzialności za swoje zachowanie. Stawiamy też nacisk na rozwijanie zdolności umysłowych, które pomogą im w nauce w szkole. Chcemy dzieciom ułatwić start w szkole gdzie także spotkają się z systemem oceniania oraz wymaganiami stawianymi przez nauczycieli.

Poczucie własnej wartości i pewność siebie – świadomość własnego ciała pomaga poznać swoje możliwości. Nie tylko pomagamy dzieciom pokonywać swoje słabości fizyczne, ale także chcemy by zyskały pewność siebie w każdej dziedzinie życia.

Nauka dyscypliny – nasz program ma na celu nauczyć dzieci – młodych adeptów kung fu dyscypliny. Jest to najważniejszy element wszystkich sztuk walki. Nasi instruktorzy prowadzą zajęcia z pasją, mimo to jasno określają zasady postępowania na zajęciach względem instruktorów oraz kolegów i koleżanek. Chcemy aby dziecko wchodząc w świat różnych grup społecznych nauczyło się szacunku do siebie i innych, koleżeństwa, współdziałania oraz pomocy innym.

System stopni – to klucz budujący hierarchię w grupie oraz w klubie. Szarfa stanowi symbol włożonego wysiłku, a także zaangażowania w naukę i nabywania nowych umiejętności kung fu. Uzyskanie danego stopnia na egzaminie to nie tylko nagroda, to przywilej i obowiązki.

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym – dzięki zajęciom kung fu dziecko znajduje ujście swojej energii. Uczymy, że zachowania agresywne nie są społecznie akceptowane. A koleżeństwo i umiejętność współpracy w grupie są wysoko cenione w każdej dziedzinie życia.

Samoobrona – nauka praktyczna umiejętność zastosowania prostych technik obrony. Każde dziecko powinno wiedzieć jak unikać sytuacji niebezpiecznych. A odpowiednia postawa uchroni go przed przemocą fizyczna lub psychiczną. Kung fu to nauka samoobrony, nie służy do ataku.. Chcemy wzbudzić w dziecku pewność siebie i umiejętność prawidłowego oceniania sytuacji, by nie ulegało przemocy skierowanej przeciw niemu.

Kung fu to doskonałe narzędzie w doskonaleniu siebie – dotyczy nie tylko ciała ale i psychiki. Zajęcia prowadzone w unikalny sposób, o wysokiej wartości wychowawczej.