Walki qingda/samoobrona dla dzieci i młodzeży

W ramach Akademii Młodego Wojownika zapraszamy na zajęcia walk qingda/samoobrona wszystkie dzieci i młodzieży w wieku od 7 -15 lat nie zależnie od posiadanego stopnia. Udział mogą brać także dzieci początkujące. Treningi walk qingda/samoobrona ukierunkowane są na walkę sportową w sprzęcie ochronnym (pancerzyki, rękawice bokserskie, nagolenniki, kaski). Dzieci uczą się walczyć w formule lekkiego kontaktu – metoda przerywana. Zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny, metodyczny, pod pełną kontrolą. Oprócz sparringów, w programie nauczania są także elementy samoobrony, rzuty, podcięcia i chwyty.Każde dziecko obowiązuje własny sprzęt sportowy: rękawice bokserskie, nagolenniki, ochraniacze na szczękę.
Klub zapewnia sprzęt: pancerzyki, kaski, tarcze, itp.

AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

  AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

  AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

  AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona

   AMW_Choy Lee Fut Polska_trening walk qingda/samoobrona